Noorderlicht

De slaap holt de winter uit
rijgt dagen aan nachten
nachten aan dagen
oneindig garen spint

Monsters komen en gaan
jagen dromen na
juichen joelen en krijsen
muilen hun lieve lust

En ergens tussen al die schakels
is een deur die op de sleutel past
ergens tussen al die waanzin
vindt op het laatst rust plaats